Informace o zpracování osobních údajů

 1.  Společnost SPOLMETAL, s.r.o. se sídlem Fügnerova 1437, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 607
  02 761 zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14824. (dále jen „Správce“),
  zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
  pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
  údajů, dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
 2. . – jméno a příjmení
  – adresa bydliště
  – telefonní číslo
  – E-mailová adresa
  – IP adresa
 3.  Jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa budou zpracovány za
  účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a
  budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran.
 4. Osobní údaje budou uchovány a zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání
  smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný
  právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 5.  Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí
  osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v
  minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb,
  kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro
  uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících
  předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky.
 6.  Na emailovou adresu vám budou Správcem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup
  umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej
  neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv
  jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto
  účelem Správcem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi
  smluvními stranami.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  – požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  – vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě
  požadovat omezení zpracování,
  – požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  – na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  – podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  – právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.


  SPOLMETAL, s.r.o. – výrobce koloběžek a elektrokoloběžek MAMIBIKE.

  Fügnerova 1437, Slavkov u Brna 684 01, IČ: 60702761, DIČ: CZ60702761

  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C., vložka 14824